browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Aïllem una coberta. Estudi d’eficiència energètica.

Posted by on febrer 24, 2015

AÏLLAR!!! Val tant la pena? Aïllo parets, o millor la coberta? Quant tardaré a amortitzar-ho? Quin aïllament fico i quin gruix? Serà suficient? Canvio tots els vidres?…

Aquestes preguntes es responen amb un Estudi d’Eficiència Energètica.

L’exemple següent és el d’una casa aïllada situada a Almenar (Lleida). Aquesta casa es va construir fa 50 anys sense aïllament. La climatització de la casa es fa, al hivern, amb una caldera a gasoil que escalfa l’aigua que va als radiadors. Al cap de l’any aquesta família gasta sobre uns 2800 litres de gasoil (mitja dels últims 6 anys, 2008-2013).

Des d’A Pastar Fang! vam fer un estudi que depèn de varis factors: orientació, m² de coberta, de façana, d’obertures, materials utilitzats, ús, … i per tant cada cas (cada vivenda, edificació) és diferent i pot arribar a variar considerablement. En aquest estudi es va poder apreciar que l’estalvi més gran es trobava en aïllar la coberta, arribant a estalviar-se fins a un 25% del consum de gasoil cada any.

Gràfic

Consum l gasoil/any. Resultat de l’estudi d’eficiència energètica.

En aquest gràfic es pot veure el consum actual en litres de gasoil (primera barra), i els possibles consums havent fet diferents intervencions, (aïllar coberta, aïllar façanes, canviar vidres).

GRÀCIES A L’ESTUDI, els propietaris van decidir AÏLLAR LA COBERTA. I els vam assessorar en l’aïllament a col·locar (material, gruix, sistema de col·locació, …).

El material escollit va ser una manta de cotó reciclat de 10cm de gruix i una altra de 5cm que finalment va ser de cànem per temes de subministrament (té una conductivitat tèrmica semblant). En total es va col·locar un gruix d’aïllament de 15cm d’una conductivitat tèrmica λ≈0,040 W/m·°K.

 

COBERTA A AÏLLAR (el procés)

Casa 4 vents

Coberta de 4 aigües, pendent formada per envanets de sostre mort (envanets conillers)

Esquema - secció coberta a aïllar

Esquema – secció coberta a aïllar sobre forjat

Interior de la coberta, on es poden veure els envanets

Interior de la coberta, on es poden veure els envanets

 

Comencem a col·locar el material aïllant…

Aïllament a col•locar: manta de cotó reciclat (10cm gruix) i manta de cànem (5cm gruix).

Aïllament a col•locar: manta de cotó reciclat (10cm gruix) i de cànem (5cm gruix).

Manta de cotó reciclat col•locada sobre forjat, entre dos envanets de sostre mort.

Manta de cotó reciclat col•locada sobre forjat, entre dos envanets de sostre mort.

Col•locació de l’aïllament de cànem sobre el de cotó reciclat

Col•locació de la manta de cànem sobre la de cotó reciclat

Col•locació de l’aïllament de cànem sobre el de cotó reciclat

Col•locació de l’aïllament de cànem sobre el de cotó reciclat

 

I de mica en mica hem aïllat tota la coberta sobre forjat!

En aquesta foto la coberta està totalment aïllada

En aquesta foto la coberta està totalment aïllada

Esquema - secció coberta aïllada

Esquema – secció coberta aïllada sobre forjat

 

Un cop tenim la coberta aïllada continuem estudiant el consum de la casa (s’ha de fer durant uns quants anys) per a corroborar els resultats de l’estudi. I fins aquí aquesta nova entrada, si teniu algun suggeriment, consulta, comentari,… expliqueu-nos-ho!!

 

 

 

 

Comments are closed.