NIU PER A OLIBES

La Sílvia es va ficar en contacte amb nosaltres, volia recuperar una tècnica de construcció molt utilitzada temps enrere a les terres de Lleida: la construcció amb TOVES!

Paret toves

Paret de toves a Almenar

Ens va explicar que al institut Joan Oró tenen el Projecte Òliba, i tenien un niu però el volien fer més gran i que els alumnes hi poguessin col·laborar. I així va ser com vam muntar un taller on els alumnes de l’Agenda 21 i amb l’ajuda d’altres companys van començar a fer toves…

Barreja per a fer toves

Barreja de terra, palla i aigua

Experimentant amb el fang

Experimentant amb el fang

 

Com les van fer? Doncs, nosaltres els vam ensenyar com fer-les. Els vam explicar quines característiques té la terra, les proporcions més adequades, a aprofitar els materials que tenim a l’abast, a no malgastar recursos, a utilitzar els motlles i a tenir paciència perquè tot requereix temps i esforç.

Fent les peces amb els motlles

Fent les peces de toves amb els motlles

Emmotllant més pasta

Emmotllant més pasta

Passades unes setmanes ja tenien unes bones fileres de toves!

Toves preparades per a construïr

Toves preparades per a construïr

I vam començar a construir el niu amb dos tipus de sistemes: amb palets recuperats reomplerts amb una pasta de fang i palla i amb les toves fetes pels alumnes.

Sobrefonament fet amb pneumàtics recuperats

Sobrefonament de pneumàtics recuperats

Estructura de palets recuperats

Estructura de palets recuperats

Emplenat de palets amb barreja de palla i argila

Comencem a farcir els palets

Emplenat de palets amb barreja de palla i argila

Emplenat de palets amb barreja de palla i argila

Palets farcits de pasta de palla i argila

Palets farcits de pasta de palla i argila

Passa-tubs fer amb canya del país

Passa-cables fet amb canya del país

Passa-cables per instal·lar la webcam

Passa-cables per instal·lar la webcam

 

Va ser una experiència molt enriquidora, al començament estaven encuriosits i ho preguntaven tot, es van interessar molt per aquest tipus de construcció i alguns ens van explicar que al seu país d’origen també construïen amb adobes. El dia que vam començar a pujar paret amb les toves va ser extraordinari perquè a les seues cares s’hi podia veure un sentiment de satisfacció i de felicitat, tots hi van voler col·laborar, feien cua per a poder ficar les toves!!!

Primera filera de toves

Primera filera de toves

Pujant paret

Pujant paret

Junta fet amb la mateixa pasta que les toves

Junta fet amb la mateixa pasta que les toves

Ja falta poc per acabar de pujar la paret

Ja falta poc per acabar de pujar la paret

 

I finalment, vam revestir totes les parets i vam col·locar la coberta.

Revestim les parets

Revestim les parets

Continuem revestint totes les parets

Continuem revestint totes les parets

Paret de toves revestida!

Paret de toves revestida amb argila i palla!

Parets interiors i de tova revestides

Parets interiors i de tova revestides

Coberta i porta de fusta col·locades

Coberta i porta de fusta col·locades

 

Esperem que les òlibes, en aquest niu fet amb materials naturals i amb tantes mans il·lusionades, s’hi trobin com a casa!

Niu acabat!!!

Niu acabat!!!

Moltes gràcies a la Sílvia, al Josep Maria, a la resta de professors i tots els alumnes que hi van col·laborar!

Categories: FANG, TALLERS, TERRA, Uncategorized | Tags: , , , , , , , | 4.784 Comments

EL BLOC DE PALLA

 

ORÍGEN. El bloc de palla va sorgir perquè en Francesc , 3a generació de constructors, amb més de 7 anys d’experiència en la construcció sostenible,  trobava a faltar un material apropiat per a fer divisions interiors. Així va ser com ell i l’Albert van emprendre la iniciativa de realitzar una peça amb unes CARACTERÍSTIQUES concretes:

  • Components naturals (perlita, calç hidràulica, arena fina i palla)
  •  Mides adequades per a un treball còmode i ràpid (57 x 29 x 5 cm; el gruix pot variar segons necessitats)
  • Favorable acústicament i tèrmicament
  • Fàcil de reutilitzar i de reciclar (a més a més sense generar residus!)
  • Mínim consum d’energia per a la seva fabricació (el material no s’ha de coure).

 

En aquest vídeo-muntatge sobre el bloc de palla podeu veure la seva fabricació i alguns assajos.

 

Per a obtenir millors qualitats s’han anat fent proves amb diferents proporcions durant més d’un any. I el resultat està sent molt satisfactori, s’han fet dos parets, i els clients n’estan molt contents. Aquí podeu veure la foto d’una d’aquestes parets.

Paret bloc de palla

Paret sense revestir – bloc de palla

 

En aquest cas la paret no està revestida, s’ha decidit deixar les peces vistes per una banda i es farà un acabat per l’altra. En aquest parament s’hi pot fer un acabat de 2mm de calç, o un revestiment d’argila. Aquí sota podeu veure algunes imatges de diferents acabats.

Acabats de calç i argila

Acabat de calç     –      part sense revestir    –   pintura d’argila

Acabat calç amb pigment

Acabat de 2mm de gruix amb calç i un pigment

 

Aquesta és la presentació del bloc de palla. Qualsevol altra qüestió que vulgueu saber sobre aquesta peça poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Moltes gràcies!

 

Categories: BLOC DE PALLA | Tags: , , , | 3.333 Comments

Aïllem una coberta. Estudi d’eficiència energètica.

AÏLLAR!!! Val tant la pena? Aïllo parets, o millor la coberta? Quant tardaré a amortitzar-ho? Quin aïllament fico i quin gruix? Serà suficient? Canvio tots els vidres?…

Aquestes preguntes es responen amb un Estudi d’Eficiència Energètica.

L’exemple següent és el d’una casa aïllada situada a Almenar (Lleida). Aquesta casa es va construir fa 50 anys sense aïllament. La climatització de la casa es fa, al hivern, amb una caldera a gasoil que escalfa l’aigua que va als radiadors. Al cap de l’any aquesta família gasta sobre uns 2800 litres de gasoil (mitja dels últims 6 anys, 2008-2013).

Des d’A Pastar Fang! vam fer un estudi que depèn de varis factors: orientació, m² de coberta, de façana, d’obertures, materials utilitzats, ús, … i per tant cada cas (cada vivenda, edificació) és diferent i pot arribar a variar considerablement. En aquest estudi es va poder apreciar que l’estalvi més gran es trobava en aïllar la coberta, arribant a estalviar-se fins a un 25% del consum de gasoil cada any.

Gràfic

Consum l gasoil/any. Resultat de l’estudi d’eficiència energètica.

En aquest gràfic es pot veure el consum actual en litres de gasoil (primera barra), i els possibles consums havent fet diferents intervencions, (aïllar coberta, aïllar façanes, canviar vidres).

GRÀCIES A L’ESTUDI, els propietaris van decidir AÏLLAR LA COBERTA. I els vam assessorar en l’aïllament a col·locar (material, gruix, sistema de col·locació, …).

El material escollit va ser una manta de cotó reciclat de 10cm de gruix i una altra de 5cm que finalment va ser de cànem per temes de subministrament (té una conductivitat tèrmica semblant). En total es va col·locar un gruix d’aïllament de 15cm d’una conductivitat tèrmica λ≈0,040 W/m·°K.

 

COBERTA A AÏLLAR (el procés)

Casa 4 vents

Coberta de 4 aigües, pendent formada per envanets de sostre mort (envanets conillers)

Esquema - secció coberta a aïllar

Esquema – secció coberta a aïllar sobre forjat

Interior de la coberta, on es poden veure els envanets

Interior de la coberta, on es poden veure els envanets

 

Comencem a col·locar el material aïllant…

Aïllament a col•locar: manta de cotó reciclat (10cm gruix) i manta de cànem (5cm gruix).

Aïllament a col•locar: manta de cotó reciclat (10cm gruix) i de cànem (5cm gruix).

Manta de cotó reciclat col•locada sobre forjat, entre dos envanets de sostre mort.

Manta de cotó reciclat col•locada sobre forjat, entre dos envanets de sostre mort.

Col•locació de l’aïllament de cànem sobre el de cotó reciclat

Col•locació de la manta de cànem sobre la de cotó reciclat

Col•locació de l’aïllament de cànem sobre el de cotó reciclat

Col•locació de l’aïllament de cànem sobre el de cotó reciclat

 

I de mica en mica hem aïllat tota la coberta sobre forjat!

En aquesta foto la coberta està totalment aïllada

En aquesta foto la coberta està totalment aïllada

Esquema - secció coberta aïllada

Esquema – secció coberta aïllada sobre forjat

 

Un cop tenim la coberta aïllada continuem estudiant el consum de la casa (s’ha de fer durant uns quants anys) per a corroborar els resultats de l’estudi. I fins aquí aquesta nova entrada, si teniu algun suggeriment, consulta, comentari,… expliqueu-nos-ho!!

 

 

 

 

Categories: AÏLLAMENT, BAIX CONSUM, EFICIÈNCIA ENERGÈTICA | Tags: , , , , , | Leave a comment

Article: Jornades de construcció amb Terra a Torregrossa

Ens quedava pendent una entrada del cap de setmana del 8, 9 i 10 d’agost sobre la  celebració de les primeres jornades de construcció amb terra a Torregrossa organitzades per uns servidors: A Pastar Fang!

Vam inaugurar les jornades el divendres 8 d’agost a la tarda amb la xerrada a càrrec del Macari  i la Maite de fetdeterra. Tant l’assistència com l’explicació i les diferents intervencions van ser excel·lents. A tots plegats els donem les gràcies per fer que fos tot un èxit!

Presentació tàpia fetdeterra

Xerrada tàpia

El públic va poder gaudir d’explicacions de com es feia la tàpia, de quines noves eines hi ha avui per a poder executar aquesta construcció feta de terra, de quines són les patologies més freqüents que hi podrem trobar i quines solucions són les més adequades per a conservar i rehabilitar la tàpia, construcció que forma part del nostre patrimoni, sobretot de les terres de Lleida.

Presentació tàpia fetdeterra

Xerrada tàpia

Presentació tàpia fetdeterra

Xerrada tàpia

 

Un cop acabada la xerrada vam aprofitar per a fer un volt pel poble de Torregrossa i poder donar una ullada a diferents tàpies amb la seua història. Vam poder veure que si no es rehabiliten correctament, i deixem que respirin, les malmetrem i per tant enlloc de donar-los més anys de vida  el que aconseguirem serà destruir-les més ràpidament.

Visita paret de tàpia

Visita paret de tàpia

Visita paret de tàpia

Visita paret de tàpia

Visita paret de tàpia

Visita paret de tàpia

Visita paret de tàpia

Visita paret de tàpia

 

Dissabte vam continuar les jornades fent un taller sobre com rehabilitar i revestir una tàpia.

Presentació taller tàpia

Presentació taller tàpia

Paret tàpia per revestir

Paret tàpia per revestir

Vam fer tots els passos necessaris, des de deixar la paret a punt (sanejant-la), preparar tot el material (fent servir unes proporcions o unes altres segons el resultat desitjat) fins a l’aplicació de la pasta a la paret de tàpia. Va venir gent de totes edats, aportant tothom el seu gra de sorra i amb moltes ganes d’aprendre i d’explicar-nos les seues experiències.

Sanejant la paret de tàpia

Sanejant la paret de tàpia

Purgant la sorra

Purgant la sorra

Tallant la palla

Tallant la palla

Preparant els materials

Preparant els materials

Fent pasta a la pastera

Fent pasta a la pastera

L'Ot pastant amb les mans

L’Ot pastant amb les mans

Atents a l'explicació

Atents a l’explicació

 

Dissabte, després de dinar,  i abans de tornar-nos a embrutar les mans, vam fer una xerrada sobre bioconstrucció, explicant i conversant sobre els seus principis. Ens va encantar perquè érem unes 15 persones on tothom va participar i va explicar vivències i coneixements. La podríem definir com a conversa dinàmica i molt enriquidora.

Xerrada sobre bioconstrucció

Xerrada sobre bioconstrucció

 

Un cop vam donar per acabada la pausa del dinar i la xerrada vam continuar amb les activitats previstes: anar preparant pasta i anar revestint les parets de tàpia.

Revestint la tàpia

Revestint la tàpia

Tàpia a mig revestir

Tàpia a mig revestir

 

Diumenge, després d’un bon esmorzar, vam fer un resum sobre la feina feta el dia abans, fins on havíem arribat i que havíem de millorar. I vam emprendre de nou el treball en equip. Poc a poc anàvem veient més a prop el resultat esperat.

Continuem revestint la paret

Continuem revestint la paret

Repassant punts delicats

Repassant punts delicats

Donant els tocs finals

Donant els tocs finals

 

També vam fer una barreja amb molta palla per a poder fer un aïllament tèrmic, no vam tenir temps per a aplicar-la però amb ella vam omplir un motlle d’adobes. Ens va servir per a poder trastejar amb la pasta i els motlles, i per a conèixer altres materials per a construir.

Fent barreja per l'aïllament

Fent barreja per l’aïllament

Motlles amb pasta d'aïllament

Motlles amb pasta d’aïllament

Motlle i eines per a comprimir

Motlle i eines per a comprimir

Desemmotllem les peces

Desemmotllem les peces

Peces aïllants fetes

Peces aïllants fetes

 

I finalment, abans de dinar,  vam  acabar de revestir la paret de tàpia de la Rosa on tots hi vam deixar empremta.

Paret de tàpia revestida

Paret de tàpia revestida

En aquesta és la foto amb la paret ja revestida i els pocs que vam quedar diumenge cap al vespre, abans de marxar, o sigui que hi faltava molta gent! Gràcies a tots!

Alguns dels artistes i l'obra.

Alguns dels artistes i l’obra resultant.

 

Categories: FANG, TALLERS, TERRA, TORREGROSSA, XERRADES | Tags: , , , , , , , | 2.813 Comments

EN PARLEN! Jornades de construcció amb terra de Torregrossa

Jornades tàpia Torregrossa_diari

 

Avui, al diari “SEGRE” han publicat un article sobre les jornades que durem a terme aquest cap de setmana a Torregrossa sobre la construcció amb terra i en especial sobre la TÀPIA!

Ens veiem divendres a Torregrossa on gaudirem d’una xerrada molt interessant i especial.

Categories: TALLERS, TORREGROSSA, XERRADES | Tags: , , , , | 5.584 Comments

JORNADES DE CONSTRUCCIÓ AMB TERRA A TORREGROSSA

CARTELL DEFINITIU

 

 

Jornades de construcció amb terra a Torregrossa

PROGRAMACIÓ

Divendres 8 d’agost a les 19.00h a la sala d’actes de la biblioteca de Torregrossa

Xerrada – passeig:  GRATUÏT i obert a TOTHOM!

LA TÀPIA: EXECUCIÓ I REHABILITACIÓ

a càrrec de Macari de Torre i Maite Sainz de la Maza. www.fetdeterra.com

Experimentarem, aprendrem a reconèixer la terra i explicarem el procés constructiu. Durant la visita, analitzarem parets de tàpia existents, detectarem els defectes (humitats, falta de revestiment, etc…) i aprendrem a sanejar-les i rehabilitar-les.

fetdeterra

 

21.30h   Sopar (alumnes taller)

Dissabte i diumenge 9 i 10 d’agost a partir de les 9.00h

Taller:  20€/taller – inclou: estada(2 nits), sopars(2), esmorzars(2), dinars(2) i refrigeris

SANEGEM I REVESTIM LA TÀPIA! – CONSTRUÏM AMB FANG a càrrec de A Pastar Fang!

Al llarg del taller realitzarem el revestiment d’una tàpia sanejant-la prèviament. Per a poder dur a terme aquest treball aprendrem característiques de les construccions amb terra (propietats, dosificacions,…), sabrem quins són els treballs a realitzar i les eines necessàries, i ens organitzarem per treballar en equip!

També coneixerem altres sistemes constructius amb fang i gaudirem de xerrades participatives sobre bioconstrucció. I per acabar posarem en comú les experiències del taller i qualsevol altra que ens vulgueu explicar.

logo

Inscripcions a: info@apastarfang.com i al telf. 696 797 816 –  Rosa

 

PROGRAMACIÓ TALLER

Dissabte 9:

9.00h     Presentació del taller

9.30h     Inici del taller

14.00h Dinar

16.30h Xerrada sobre Bioconstrucció i ecologia

18.00h Taller

21.00h Sopar

Diumenge 10:

9.30h     Inici del taller

14.00h Dinar

16.00h Cloenda taller – Conclusions – posta en comú i comiat

 

NOTA: A les 8 del matí esmorzarem i a mig matí i mitja tarda tindrem refrigeri per a descansar i recuperar forces.

No fan falta coneixements previs, obert a totes edats i experiències.

CAL PORTAR:

A ser possible qui tingui eines (llanes, paletes, cabassos,…) porteu-les!

Roba per a treballar (que es pugui embrutar)

Sac de dormir (per qui es quedi a dormir)

Tovallola

ÀPATS:

Aviseu-nos al moment de la inscripció de qualsevol al·lèrgia o intolerància a algun aliment.

Categories: FANG, TALLERS, TERRA, TORREGROSSA, XERRADES | Tags: , , , , | 2.014 Comments

Benvinguts a La Pastera

logo

Benvinguts a La Pastera, el blog d’A Pastar Fang!

…En Construcció, aviat entrerem els primers temes, moltes gràcies!…

Categories: Uncategorized | 19.440 Comments